Proiect pentru ocuparea forței de muncă în regiunea Giurgiu – Ruse

Lansarea proiectului pentru ocuparea forței de muncă
Lansarea proiectului pentru ocuparea forței de muncă

Proiectul “Intervenții integrate pentru ocuparea forței de muncă în regiunea de cooperare transfrontalieră, Giurgiu – Ruse”(cod proiect codul 16.4.2.036) a fost prezentat astăzi, 15 iunie, in conferinta de presa de lansare de la Giurgiu organizata in prezenta echipei romano-bulgare de implementare, a invitatilor si a reprezentantilor media.

Proiectul a carui perioada de implementare este 21 aprilie 2017- 20 octombrie 2018 este finanțat în cadrul Programului Interreg V-A, România –Bulgaria 2014-2020, Axa prioritată 4 – O regiune calificată și inclusivă și este implementat de Cruce Roșie Romana Filiala Giurgiu în calitate de Lider de Proiect, în parteneriat cu Administrația Regională Ruse și Academia de Științe Bulgară din Sofia.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta capacitatea de angajare a șomerilor și a persoanelor inactive din regiunea Giurgiu – Ruse pe o perioadă de 18 luni prin intermediul activitatilor derulate.

Grupul țintă este reprezentat de 100 de persoane inactive (50 din Bulgaria și 50 din Romania), 100 persoane șomere (50 din Bulgaria și 50 din Romania) și 300 tineri care nu urmeaza o forma de invatamant sau training si nu detin un loc de munca (150 din Bulgaria și 150 din Romania).

Activităţi: organizarea a doua targuri de locuri de munca, înființarea a doua Centre Regionale de Ocupare a Fortei de Munca, realizarea unui studiu pentru identificarea măsurilor pentru o mai bună corelare între abilitățile individuale, educația, potențialul de angajare și oportunitățile de pe piața forței de muncă, organizarea de campanii de informare si motivare si crearea unei platforeme IT pentru locurile de munca. Vor fi organizate 4 cursuri de calificare pentru 100 persoane, 3 cursuri de initiere(engleza, IT, antreprenoriat) pentru 150 persoane, 2 Târguri locuri de muncă si o 1 platformă IT de joburi.
Activitati detaliate:
– Studiul se va desfășura atât pentru partea română cât și pentru cea bulgară, pentru a surprinde mai bine potențialul pieței muncii din regiunea Giurgiu – Ruse. Prin acest studiu se va determina volumul necesităților de asistență și conținutul indicatorilor.

– Înființarea a două Centre Regionale de Resurse pentru Ocuparea Forței de Muncă. Operatorii de teren împreună cu o parte a echipei care va lucra la cele două Centre Regionale de Ocupare a Forței de Muncă se vor muta în regiunea Giurgiu – Ruse pentru a selecta grupul țintă al proiectului.

– Grupul țintă selectat va fi informat despre piața locurilor de muncă din regiunea Giurgiu – Ruse și despre beneficiile pe care le poate obține ca angajat.

– Elaborarea unei metodologii de selecție a persoanelor care vor intra în programul integrat de mobilitate a forței de muncă (250 persoane de la 500 de persoane).

– Organizare cursuri de calificare: (4 clase fiecare cu 25 de participanți, 120 de ore de teorie și 240 de ore de practică), cursuri de limba engleză pentru 50 de persoane , cursuri IT pentru 50 de persoane , cursuri de antreprenoriat pentru 50 de persoane;

– Vor fi organizate două târguri de locuri de muncă, unul în Giurgiu care va avea loc între 21 noiembrie 2017 – 20 ianuarie 2018, iar cel de-al doilea va avea loc la Ruse între 21 iulie 2018 – 20 septembrie 2018.

– Implementare solutii IT: creare platformă care va putea fi accesată atât de persoane din regiunea Giurgiu – Ruse, cât și de persoane din afara acestei regiuni.
Bugetul total al proiectului este de 634.937,12 euro, din care 376.778,94 euro alocati pentru Crucii Rosie Romana Filiala Giurgiu, 120.189,02 euro Administratia Regionala Ruse și 137.969,16 euro pentru Academia de Știinte de la Sofia.

(Comunicat de presă)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *