La Giurgiu veți putea lua bacul pentru a ajunge mai repede unde doriți!

La Giurgiu va fi reluată traversarea Dunării cu bacul
La Giurgiu va fi reluată traversarea Dunării cu bacul

Bacul de la Giurgu își va relua activitatea de traversare a Dunării în perioada următoare; măsura are ca scop dezaglomerarea traficului rutier pe Podul Prieteniei, trafic foarte aglomerat în această perioadă din cauza concediilor și a lucrărilor efectuate la pod de partea bulgară.

Bacul va funcționa în zona km 490,2 (pe malul bulgar) și km 489,5 (Ostrovul Mocănaşul); vor fi traversate peste Dunăre atât vehicule cu motor cât şi pasageri.

Programul de lucru va fi non stop, de la ora 00.00 la ora 24.00, traficul fiind limitat la autovehicule cu masa totală de până la 40 tone.

Aprobată de către Guvern, măsura va fi pusă în practică după îndeplinirea unor formalități dar și realizarea infrastructurii și a asigurării personalului.

Sperăm să nu treacă vara asta și nici multe altele până când acest punct de traversare a Dunării va deveni operațional, în hotărârea de Guvern nefăcându-se nicio estimare a momentului la care bacul va funcționa efectiv, nici perioada de funcționare nefiind precizată.

Iată textul integral al Hotărârii de Guvern:
”2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat Giurgiu (România)-Ruse(republica Bulgaria) II, în regim de bac, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002
Prin acest act normativ, se aprobă deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat Giurgiu (România) – Ruse (Republica Bulgaria) II. Acesta va funcționa în regim de bac, pentru pasageri și pentru transportul de vehicule cu motor cu masă totală de până la 40 tone, cu program de funcţionare permanent.
Punctul e trecere a frontierei de stat va fi dat în folosinţă după îndeplinirea de către administratorul imobilului a tuturor obligațiilor prevăzute de lege pentru desfășurarea activității specifice în punct, respectiv după realizarea infrastructurii și a utilităţilor necesare în vederea desfăşurării în bune condiţii a controlului de frontieră, în conformitate cu normele și standardele în vigoare, precum și după asigurarea personalului necesar de către toate autoritățile prevăzute la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României. Spaţiile şi utilităţile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de control la trecerea frontierei de stat se asigură de către administratorul imobilului; administratorul imobilului în care va funcționa punctul de trecere a frontierei este operatorul privat RO-RO Trans Frontalier SRL
Posturile necesare efectuării controlului la frontiera de stat vor fi asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aprobat Poliţiei de Frontieră Române, din numărul total de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Interne.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *