Sunt speranțe că ”varianta de ocolire Mihăilești” va fi realizată

Varianta Mihailesti (foto: Asociatia Pro Infrastructura)
Varianta Mihailesti (foto: Asociatia Pro Infrastructura)

Joi, 24 septembrie 2020, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului “Construcţia Variantei de ocolire Mihăileşti – finalizare lucrări”.

Până la termenul limită de depunere au depus oferte următorii ofertanți:
ASOCIEREA KIRLIC GROUP SRL – GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL
VIAROM CONSTRUCT

Valoarea estimată a contractului este de 38.809.192, 24 Lei, fără TVA.

Obiectul contractului îl reprezintă finalizarea lucrărilor de construcţie a Variantei de ocolire Mihăileşti.

Realizarea variantei de ocolire va cuprinde următoarele lucrări:
– Realizarea propriu zisă a variantei de ocolire si modernizarea străzii Potcoavei
– Amenajarea intersecțiilor existente în cadrul proiectului; Varianta de ocolire – km 21+200 al DN 6 – intersecție giratorie – km 24+800 al DN 6 – intersecție giratorie Strada Potcoavei Realizare de intersecții la nivel prin racordare simplă cu arc de cerc
– Realizarea de trotuare de 1.00 m în intravilanul localității
– Asigurarea descărcării apelor meteorice prin realizarea de: – șanțuri betonate; – rigole carosabile; – casiuri din beton; – podețe de „tip P2” si „tip D5”;
– Realizare rețelei de iluminat public
– Lucrări de siguranța circulației;
– Lucrări pentru protecția mediului.

Durata contractului este de 12 luni perioada de execuţie a lucrărilor şi 60 de luni perioada de garanţie a lucrărilor.

Durata contractului de lucrări poate varia în funcţie de perioada de garanţie a lucrărilor ofertată de operatorul economic desemnat câştigător.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Despre cookie

Dacă apăsați ”Accept” înseamnă că sunteți de acord cu politica de cookie

Close