Sunt speranțe că ”varianta de ocolire Mihăilești” va fi realizată

Varianta Mihailesti (foto: Asociatia Pro Infrastructura)
Varianta Mihailesti (foto: Asociatia Pro Infrastructura)

Joi, 24 septembrie 2020, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului “Construcţia Variantei de ocolire Mihăileşti – finalizare lucrări”.

Până la termenul limită de depunere au depus oferte următorii ofertanți:
ASOCIEREA KIRLIC GROUP SRL – GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL
VIAROM CONSTRUCT

Valoarea estimată a contractului este de 38.809.192, 24 Lei, fără TVA.

Obiectul contractului îl reprezintă finalizarea lucrărilor de construcţie a Variantei de ocolire Mihăileşti.

Realizarea variantei de ocolire va cuprinde următoarele lucrări:
– Realizarea propriu zisă a variantei de ocolire si modernizarea străzii Potcoavei
– Amenajarea intersecțiilor existente în cadrul proiectului; Varianta de ocolire – km 21+200 al DN 6 – intersecție giratorie – km 24+800 al DN 6 – intersecție giratorie Strada Potcoavei Realizare de intersecții la nivel prin racordare simplă cu arc de cerc
– Realizarea de trotuare de 1.00 m în intravilanul localității
– Asigurarea descărcării apelor meteorice prin realizarea de: – șanțuri betonate; – rigole carosabile; – casiuri din beton; – podețe de „tip P2” si „tip D5”;
– Realizare rețelei de iluminat public
– Lucrări de siguranța circulației;
– Lucrări pentru protecția mediului.

Durata contractului este de 12 luni perioada de execuţie a lucrărilor şi 60 de luni perioada de garanţie a lucrărilor.

Durata contractului de lucrări poate varia în funcţie de perioada de garanţie a lucrărilor ofertată de operatorul economic desemnat câştigător.