A crescut numărul cererilor pentru acordarea gratuității la rovinietele auto

Rovinieta pentru persoane cu handicap
Rovinieta pentru persoane cu handicap

255 persoane cu handicap precum şi asistenţi personali sau însoţitori ai acestora au depus la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, in cursul anului 2020, cereri privind acordarea scutirii de la plata rovinietei auto.

În ultimii ani, a crescut numărul persoanelor care au solicitat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu acordarea gratuităţii pentru rovinietele auto: în anul 2015 au fost depuse la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 65 solicitări privind acordarea scutirii de la plata rovinietei auto; numărul s-a dublat în anul 2017, în anul 2018 numărul cererilor a ajuns la 148 iar în anul 2019 la 211.

“În anul 2020, au fost depuse la D.G.A.S.P.C. Giurgiu, 255 cereri pentru acordarea gratuităţii pentru rovinietele auto; stările de urgență sau de alertă generate de pandemie nu au reprezentat motive de nedepunere a cererilor și documentelor necesare pentru ca persoanele cu handicap îndreptățite să poată beneficia de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale”, a declarat Cătălin Lupu, director general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu.

Conform legislaţiei în vigoare, persoanelor încadrate în grad de handicap (grav, accentuat și mediu) care deţin în proprietate sau coproprietate un autoturism, precum şi asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap grav, care deţin autoturisme, le sunt acordate, ca urmare a cererilor depuse la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, scutiri de la plata rovinietelor auto.

Pentru obţinerea acestei gratuităţi sunt necesare mai multe documente: cerere tip, copia cărţii de identitate a proprietarului autoturismului şi a persoanei cu handicap, copia certificatului de încadrare în grad de handicap, copia cărţii de identitate sau a talonului autoturimului.
După caz, sunt necesare copia contractului de muncă emis de primăria angajatoare, din care să reiasă calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav al proprietarului autoturismului şi declaraţia pe proprie raspundere a persoanei cu handicap, prin care aceasta îşi desemnează persoana care o va însoţi în deplasări cu autoturismul, pe toată durata valabilităţii rovinietei.

Denisa Cristescu – consiler Relații cu mass-media D.G.A.S.P.C. Giurgiu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Despre cookie

Dacă apăsați ”Accept” înseamnă că sunteți de acord cu politica de cookie

Close